Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry

Lhomien kyläkoulujen kehittäminen Nepalissa

Kummiksi hankkeelle tästä
Lhomi 1

Lhomien asuinalueen ainoan lukion oppilaita tunnilla.

KLK:n nepalilaiset yhteistyökumppanit pyrkivät aktiivisesti kehittämään syrjäseutujen kouluja, jotta kaukaisissa tai vaikeiden kulkuyhteyksien takana sijaitsevissa kylissä lapsilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet peruskoulutukseen kaupungissa asuvien ikätovereidensa kanssa.

Jhamsim Nepal -järjestön kyläkoulujen kehittämishanke tukee Koillis-Nepalin vuoristossa asuvan lhomi-kansanryhmän lasten ja nuorten koulutusta.

Yläkoulun oppilaita luokassaan.

Hanke alkoi heinäkuussa 2013 ja tulokset ovat olleet erinomaisia.

opetuksen taso ja  tulokset nousussa

Kyläkouluhankkeen tuella alueen ainoaan lukioon palkattiin tuolloin pätevä opettaja (osa palkasta tuli kylästä). Tuolloin 11. luokalla oli 17 oppilasta ja 12. luokalla 11 oppilasta. Opettaja opetti lukiolaisia aamupäivisin ja iltapäivisin hän opetti yläkoulussa, jossa oli yhteensä 307 oppilasta 18 eri kylästä.

Opetuksen tasossa ja oppilaiden koulumenestyksessä tapahtui vuoden aikana huomattavaa kehitystä. Oppilaista 91% läpäisi

Yläkoulun oppilaita luokassaan.

Lukion ja yläkoulun oppilaita kokoontuneena koulun pihalle.

lukion loppukokeet, mikä on kaikkien aikojen ennätys koko vuoristoalueen valtion kouluissa. Kaksi lukion päättänyttä opiskelijaa sai hallituksen stipendin. Molemmat jatkavat opintojaan Katmandussa.

Yläkoulussa 10. luokan tentit (School Leaving Certificate) läpäisi 94,5 %, mikä on myös erittäin hyvä tulos. Opettajat ja kyläläiset ovat olleet todella kiitollisia koululaisten saamasta tuesta.

Hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka. Opettajan palkkauksen lisäksi hanketuella hankitaan kouluille opetus- ja harrastusvälineitä ja koulujen opettajia tuetaan heidän työssään.

UUSI ALAKOULUN KEHITTÄMISHANKE ALKAA CHUMUSURIN KYLÄSSÄ VUODEN 2018 TAMMIKUUSSA. HANKKEESTA TULEE LISÄTIETOJA LOPPUVUODEN AIKANA.

myös KERTALAHJOITUSmahdollisuus

Tähän hankkeeseen voi lahjoittaa myös kertaluontoisesti/satunnaisesti ilman säännöllistä ja tietynsuuruista kannatusmaksua.

Pankkitili:
Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry
IBAN FI62 8000 1401 8129 96
BIC DABAFIHH
Viitenumero: 30038

Keräyslupa RA/2016/515
Voimassa 1.1.2017-31.12.2018 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.