Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry

Laajentuva kummiohjelma Nepalissa tarvitsee kokoaikaisen johtajan

Nepalilaisen kansalaisjärjestön, Creative Children Development Programmen (CCDP), toiminta alkoi 2000-luvun alussa muutaman rutiköyhän perheen lasten auttamisesta Pokharassa. Tavoitteena oli järjestää näille lapsille koulutusta ja turvallisia aikuisia huolehtimaan heistä. Tukea tarjottiin myös lasten perheille. Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry:n (KLK) yhteistyökumppaniksi järjestö tuli vuonna 2003, jolloin se vuokrasi talon lasten koululaisasuntolaksi. Siitä alkaen KLK:n kummit ovat mahdollistaneet kymmenien CCDP:n kummiohjelman lasten koulunkäynnin.

CCDP:n toiminta on vuosien myötä laajentunut ja monipuolistunut. Nyt se on 150 lapsen ja heidän perheidensä avustusjärjestö, jolla on Pokharan lisäksi toimintaa viidessä maaseutukylässä. Uudessa koululaisasuntolassa Pokharassa asuu lisäksi 18 lasta ja nuorta, jotka eivät voi asua kotonaan.

Asuntolan lapsista osa on kotoisin äärimmäisen köyhästä Odharen kylästä ja CCDP tukee myös kyseissä kylässä asuvia koululaisia. KLK osallistuu Odharen kyläkouluhankkeeseen, jonka kautta lapset saavat mm. tukiopetusta, ruokaa ja koulutarvikkeita. Kouluhankkeen ohessa vanhemmille opetetaan mm. puutarhaviljelyä ja vuohenkasvatusta. Suunnitteilla on rakennus kyseisiä tukitoimia varten.

Työntekijöitä järjestöllä on seitsemän, osa heistä asuntolassa ja osa Odharessa. Toimintaa johtaa 9-henkinen komitea. Käytännön johtamisesta vastaa sairaalakoulun opettajana työskentelevä Shankar Pantha. Asuntolan johtamisen, kummikannatusten järjestelyt, kylähankkeen organisoinnin, yhteydet eri tahoihin jne. hän hoitaa vapaa-ajallaan.

Työmäärä edellyttäisi kokoaikaista johtajaa. Komitea on päättänyt ottaa Shankarin kyseiseen tehtävään, mutta se ei halua käyttää siihen lasten koulukannatuksia. Shankarille tarvitaan nyt oma tukirengas. Muutama ”kummi” renkaaseen on jo saatu, vielä tarvitaan pari lisää./ PK