Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry

Odharen kyläkoulun kehittäminen Nepalissa

Kummiksi hankkeelle tästä
Odhare 1

Odharen kyläkoulussa on lapsia esikoululaisista kuudesluokkalaisiin.

KLK:n nepalilaiset yhteistyökumppanit pyrkivät aktiivisesti kehittämään syrjäseutujen kouluja, jotta kaukaisissa tai vaikeiden kulkuyhteyksien takana sijaitsevissa kylissä lapsilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet peruskoulutukseen kaupungissa asuvien ikätovereidensa kanssa.

Apuopettaja ja tukiopetusta

Creative Children Development Programme (CCDP) on tukenut jo vuosia köyhistä köyhimpien perheitä ja erityisesti niiden koululaisia Pokharan kaupungin syrjäisissä ympäristökylissä, mutta työtä halutaan vahvistaa.

Kyläkoulun opettajat.

Kyläkoulun opettajat.

Odharen kylän vaatimattoman kyläkoulun toimintaa on kehitetty mm. palkkaamalla sinne apuopettaja, joka antaa lapsille tukiopetusta koulupäivien jälkeen. Tätä varten kylän pienessä kirkkorakennuksessa toimivan koulun yhteyteen on rakennettu huone, jossa maalattiaisissa ja risuista kyhätyissä kodeissa asuvat lapset voivat myös säilyttää koulutarvikkeitaan.

Koululle hankitaan hankevaroilla opetus- ja harrastusvälineitä ja koulujen opettajia tuetaan heidän työssään.

myös KERTALAHJOITUSmahdollisuus

Tähän hankkeeseen voi lahjoittaa myös kertaluontoisesti/satunnaisesti ilman säännöllistä ja tietynsuuruista kannatusmaksua.

Pankkitili:
Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry
IBAN FI62 8000 1401 8129 96
BIC DABAFIHH
Viitenumero: 30025

Keräyslupa RA/2016/515
Voimassa 1.1.2017-31.12.2018 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.