Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry

Keräyslupa ja pankkitili

Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry:llä on keräyslupa toimintaan tarvittavien varojen hankkimiseksi.

Keräyslupa RA/2016/515. Poliisihallitus 22.9.2016.
Voimassa 1.1.2017-31.12.2018 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

 

Pankkitili:
Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry
IBAN FI62 8000 1401 8129 96
BIC DABAFIHH
Viitenumero yleislahjoituksiin: 30012

Hankkeiden ja keräysten viitteet löytyvät kunkin hankkeen tai keräyksen yhteydestä.

Kaikista lahjoituksista käytetään suoraan lasten koulutuksen tukemiseen 80% ja joistakin keräyksistä täydet 100%.